Cilët jemi

“Delivery by Fabrizio”

The Pursuit of Happiness

Adresa e faqes sonë në internet është:

https://fabrizio.al

(me ose pa www. përpara domainit).

Komente

Kur vizitorët lënë komente te faqja e internetit, ne grumbullojmë të dhëna të shfaqura te formulari i komenteve, si dhe adresën IP të vizitorit dhe vargun mbi agjentin e përdoruesit të shfletuesit, për të ndihmuar pikasjen e mesazheve të padëshiruar.

Shërbimit Gravatar mund t’i jepet një varg i anonimizuar i krijuar nga adresa juaj email (i quajtur edhe hash), për të parë nëse e përdorni. Rregullat e privatësisë të shërbimit Gravatar gjenden këtu: https://automattic.com/privacy/. Pas miratimit të komentit tuaj, fotoja e profilit tuaj është e dukshme për publikun, në kontekstin e komentit tuaj.

Media

Nëse ngarkoni figura te faqja e internetit, duhet t’i shmangeni ngarkimit të figurave që përmbajnë të trupëzuara të dhëna lokalizimi (EXIF GPS). Vizitorët e faqes së internetit mund të shkarkojnë dhe përftojnë prej figurave te faqja e internetit çfarëdo të dhënash lokalizimi.

Cookies

Nëse lini një koment në faqen tonë të internetit mund të zgjidhni ruajtjen e emrit tuaj, adresës email dhe faqes së internetit në cookies. Këto janë të volitshme për ju, që të mos t’ju duhet të plotësoni të dhënat tuaja sërish kur lini një tjetër koment. Këto cookies mbahen për një vit.

Nëse vizitoni faqen tonë të hyrjeve, do të depozitojmë një cookie të përkohshme për të përcaktuar nëse pranon apo jo cookies shfletuesi juaj. Kjo cookie nuk përmban të dhëna personale dhe hidhet tej kur mbyllni shfletuesin.

Nëse bëni hyrjen, do të depozitojmë edhe disa cookies për të ruajtur të dhëna hyrjeje dhe mbi zgjedhjet tuaja lidhur me ç’shfaqet në ekran. Cookie-t e hyrjeve zgjasin dy ditë, kurse cookie-t për mundësi ekrani mbahen për një vit. Nëse përzgjidhni “Mbamë Mend”, të dhënat e hyrjes do të mbahen për dy javë. Nëse bëni daljen nga llogaria juaj, cookie-et rreth hyrjesh do të hiqen.

Nëse përpunoni ose botoni një artikull, në shfletuesin tuaj do të depozitohet një cookie shtesë. Kjo cookie nuk përfshin të dhëna personale dhe thjesht tregon ID-në e postimit për artikullin që sapo përpunuat. Skadon pas 1 dite.

Lëndë e trupëzuar nga faqe interneti të tjera

Artikujt në këtë faqe interneti mund të përfshijnë lëndë të trupëzuar (p.sh., video, figura, artikuj, etj.). Lënda prej faqeve të tjera të internetit sillet e trupëzuar në të njëjtën mënyrë sikur vizitori të kish vizituar faqet e tjera të internetit.

Këto faqe interneti mund të grumbullojnë të dhëna rreth jush, të përdorin cookies, të trupëzojnë në faqen e internetit mekanizma gjurmimi nga palë të treta, dhe të vëzhgojnë ndërveprimin tuaj me atë lëndë të trupëzuar, përfshi ndjekjen e ndërveprimeve tuaja me lëndën e trupëzuar, nëse keni një llogari te ajo faqe interneti dhe keni bërë hyrjen në të.

Me kë i ndajmë të dhënat tuaja

Nëse kërkoni një ricaktim fjalëkalimi, adresa juaj IP do të përfshihet te email-i për ricaktimin.

Për sa kohë i mbajmë të dhënat tuaja

Nëse lini një koment, komenti dhe të dhënat për të mbahen pambarimisht. Kjo bëhet që të mund të shquajmë dhe miratojmë vetvetiu çfarëdo vazhdimi te komentet, në vend që t’i mbajmë ato në radhën e moderimit.

Për përdorues që regjistrohen në faqen tonë të internetit (në pastë), depozitojmë edhe të dhënat personale që japin në profilin e tyre të përdoruesit. Krejt përdoruesit mund t’i shohin, përpunojnë, ose fshijnë të dhënat e tyre personale në çfarëdo kohe (hiq faktin që s’mund të ndryshojnë emrin e tyre të përdoruesit). Këto të dhëna mund t’i shohin dhe përpunojnë edhe përgjegjësit e faqes së internetit.

Ç’të drejta keni mbi të dhënat tuaja

Nëse keni një llogari në këtë faqe interneti, ose keni komentuar në të, mund të kërkoni të merrni një kartelë të eksportuar të të dhënave personale që kemi mbajtur rreth jush, përfshi çfarëdo të dhënash që na keni dhënë. Mund të kërkoni edhe të fshijmë çfarëdo të dhënash personale që kemi mbajtur rreth jush. Kjo nuk përfshin çfarëdo të dhënash të cilat jemi të detyruar t’i mbajmë për qëllime administrative, ligjore, ose sigurie.

Ku dërgohen të dhënat tuaja

Komentet e vizitorëve mund të kontrollohen përmes një shërbimi të automatizuar zbulimi mesazhesh të padëshiruar.

Kontakte

Z. Erion Stafa (Fabrizio)

E-mail: delivery@fabrizio.al

Telefon: +355 699744644

Adresa: Brenda Unazës së Tiranës, Tiranë, Shqipëri

Tiranë, Shqipëri

www.fabrizio.al